Tidsregistreringskoder ("magic codes")

I Nmbrs kan du använda dig av tidregistreringen för att lägga in timmar på en anställd (arbetade timmar, sjukfrånvaro, semester, föräldrarledighet etc.) 

Du kan lägga till en tidsregistreringsmodell på masternivå eller koncernnivå genom att klicka på "Ny tidsregistreringsmodell".

Screenshot_2019-11-26_at_13.55.58.png

 

När du har skapat en tidsregistreringsmodell kan du lägga till koderna genom att klicka på "Typer av tidsregistrering" 

Screenshot_2019-11-26_at_13.57.41.png

När du väljer koderna kommer dessa att synas i tidsregistreringsmodellen. Tidsregistreringsmodellen måste vara kopplas till kollektivavtalet som är applicerat på företaget.  

Screenshot_2019-11-26_at_13.59.08.png

 

Här hittar du samtliga tidsregistreringskoder i Nmbrs:

Obs: Koderna för sjuk, 1004 och 1005, triggar en automatisk beräkning av sjukfrånvaro på den anställdas lönespecifikation.  

  Tidsregistreringskod  Beskrivning
  1000 Arbetad tid
  1001 Sjuk 25% (dagar)
  1002 Sjuk 50% (dagar)
  1003 Sjuk 75% (dagar)
  1004 Sjuk (dagar)
  1005 Sjuk
  1008 Tjänstledig
  1009 Tjänstledig (dagar)
  1010 Föräldraledighet
  1011 Föräldraledighet (dagar)
  1012 Vård av barn
  1013 Vård av barn (dagar)
  1015 Semester
  1020 Tjäna in kompensationstimmar
  1022 Ta ut kompensationstimmar
  1023 Ta ut kompensationstimmar (dagar)
  1030 Tjäna in flextimmar
  1032 Ta ut flextimmar
  1033 Ta ut flextimmar (dagar)
  1040 Permission (timmar)
  1041 Permission (dagar)

Comments

Knowledge base