Arbetsgivardeklaration på individnivå

English version of the article

Från och med 2019 och framåt, ersätts den vanliga arbetsgivardeklarationen med arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Denna artikel beskriver hur man hanterar detta i Nmbrs.  

1. Fyll i information för att skapa en AGI

Innan du skapar en AGI, måste du fylla i information  i Nmbrs. För att göra detta behöver du gå till följande på företagsnivå:  Löneinställningar => Organisationsnummer och klicka på + Lägg till organisationsnummer:

1.png

 

Följande fält måste fyllas i:

 2.png 

Organisationsnummer företag och Organisationsnummer avsändare

Om organisationsnumret är ett personnummer, måste "16" läggas till framför organisationsnumret, så det betår av 12 siffror.  Däremot om organisationsnumret inte är ett personnummer, måste organisationsnumret inne hålla 10 siffror.

2. Skapa AGI

Vänligen notera: Du kan enbart skapa en AGI för en period om körningen redan finns för samma period.

 Gå på företagsnivå till Lönekörning => Arbetsgivardeklaration. Under Arbetsgivardeklaration (AGI), klicka på + Skapa:

 3.png

Ett nytt fönster visas. Om informationen är korrekt klicka på "Skapa arbetsgivardeklaration":

 

4.png

Efter AGI:n har skapats kommer den att synas i modulen.  Du kan se summeringen (1) eller välja att ladda ner hela filen i xml (2):

 5.png

För tillfället kan du manuellt ladda ner xml-filen och ladda upp den på Skatteverkets hemsida.

Observera att AGI:n skapas per period, så du måste skapa en retroaktiv AGI per period från 2018-1 för att generera en fil för juli. Du behöver inte ändra period eller byta till osäkert läge för att göra detta, utan enbart klicka på "Skapa" enligt stegen ovan tills företagets nuvarande period.  

3. Vanliga felmeddelanden

När du skapar en AGI i Nmbrs kan du också stöta på en del felmeddelanden. Vi har lagt till de vanligaste felmeddelandena. 

 

Error Solution
Invalid (Invalid XML schema: The element 'Kontaktperson' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Epostadress, Namn, Telefon' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1'.) Det finns ingen kontaktperson för företaget. Se Create contacts hur du lägger till kontaktperson för företaget.
Invalid (Invalid XML schema: The element 'Kontaktperson' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Telefon' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1'.) Kontaktpersonen för företaget har inget telefonnummer (enbart ett mobilnummer). 
Invalid (Invalid XML schema: The element 'Kontaktperson' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Epostadress' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1'.) Kontaktpersonen för företaget har ingen e-postadress.

Invalid (Invalid XML schema: The 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1:Specifikationsnummer' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'Long' - The MinInclusive constraint failed.)

Det saknas specifikationsnummer 
i skatteinställningarna
för en eller flera anställda.

Invalid (Invalid XML schema: The 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1: 

KontantErsattningUlagAG' element is invalid
- The value '-940' is invalid according to its datatype 'Long' - The MinInclusive constraint failed.)

Det ligger ett negativt värde på en anställd. 

 

Comments

Knowledge base