Tidsregistrering - registrera sjukfrånvaro del av dag

Om en anställd behöver registrera sjukfrånvaro för del av dag ska tidsregistreringkoden 1005 användas. För att registrera sjukfrånvaron går du till anställdnivå, trycker på “Tidsregistrering” och växla till veckoläge i menyn uppe i högra hörnet.

För att registrera timmarna för sjukfrånvaron trycker du på den tomma ytan bredvid det gråmarkerade schemat på den dag du vill registrera timmarna.

 

Kontrollera att rätt antal timmar registrerats och att start- samt sluttid är korrekt. Välj sedan koden 1005 (sjukfrånvaro) i dropdown-menyn och spara.

 

Om en tidsregistrering ska omfatta en heldag registrerar du detta genom att trycka i boxen för datumet i veckoläge och välj koden 1004, se exempel nedan.

 

 

Comments

Knowledge base