Tidsregistrering

Anställd - Tidsregistrering

I Nmbrs kan du som anställd enkelt rapportera tid och skapa avvikelser. Följ stegen nedan och dess videor som förklarar tillvägagångssättet.

1. Logga in som anställd i Nmbrs. Klicka på "Tidsregistrering".

2. Klicka ner pilen och dra över de dagar du vill markera. I fallet nedan markeras datum 8-12 augusti. OBS! Det är viktigt att ni trycker utanför det gråmarkerade schemat.

3. Kontrollera att informationen är korrekt i rutan som visas. Under "Typ" kan du välja vilken avvikelse du vill rapportera. I fältet "Beskrivning" kan du lägga till ytterligare information. Klicka på "Spara" när allt ser rätt ut.

4. Efter du klickat på sparat i steg två är du tillbaka i schemat och kan då klicka på den gröna knappen "Skicka rapportering" i det övre vänstra hörnet.

5. Bifoga eventuella bilagor och tryck sedan på "Nästa".

6. Om du vill kan du lägga till en kommentar, klicka sedan på "Skicka" för att skicka en ansökan till din chef eller löneadministratör (beroende på vem som registrerar och godkänner frånvaro på ditt företag).

Manager - Tidsregistrering

Som manager är det din uppgift att godkänna dina anställdas inskickade tidsregistreringar. Som när anställda rapporterar avvikelser, till exempel ändringar i deras schema, godkännande av semester, övertid och frånvaro.

Du kan enkelt godkänna eventuella avvikelser för en anställd samtidigt.

 1. Öppna de avvikelseformulär som du har blivit tilldelad.
 2. Klicka på ett av avvikelserna, kontrollera avvikelsen och klicka på "Godkänn".
 3. Klart! Då är det bara att fortsätta med nästa anställd

Löneadministratör - Tidsregistrering

Som löneadministratör har du fulla rättigheter och har därför möjlighet att både godkänna och registrera avvikelser för de anställda. Beroende på om du som löneadministratör är med i avvikelsekedjan kommer du ha sista godkännandet i processen.

 • Du kan enkelt godkänna eventuella avvikelser för en anställd samtidigt.
 • 1. Öppna de avvikelseformulär som du har blivit tilldelad.
 • 2. Klicka på en av avvikelserna, kontrollera avvikelsen och klicka på "Godkänn".
 • Klart! Då är det bara att fortsätta med nästa anställd

Tidsregistreringskoder

De tidsregistreringskoder som används vid registrering av timmar genererar ett utfall när du genomför en lönekörning.

Vad är en timkod?

 • Koder där timmar (eller motsvarande) kan fyllas i
 • Den anställdas timlön beräknar den faktiska lönen på lönespecifikationen

Vad är en löneart?

 • Du kan ange de lönearter du vill ha med i lönemodellen
 • Beräknar värdena, till exempel bonus 1000 SEK


Nedan kan du se vilka olika tidsregistreringskoder ger utfall till

  1000 Arbetad tid
  1001 Sjuk 25% (dagar)
  1002 Sjuk 50% (dagar)
  1003 Sjuk 75% (dagar)
  1004 Sjuk (dagar)
  1005 Sjuk
  1008 Tjänstledig
  1009 Tjänstledig (dagar)
  1010 Föräldraledighet
  1011 Föräldraledighet (dagar)
  1012 Vård av barn
  1013 Vård av barn (dagar)
  1015 Semester
  1020 Tjäna in kompensationstimmar
  1022 Ta ut kompensationstimmar
  1023 Ta ut kompensationstimmar (dagar)
  1030 Tjäna in flextimmar
  1032 Ta ut flextimmar
  1033 Ta ut flextimmar (dagar)
  1040 Permission (timmar)
  1041 Permission (dagar)

 

Comments

Knowledge base