Tidsregistrering

Anställd - Tidsregistrering

I Nmbrs kan du som anställd enkelt rapportera tid och skapa avvikelser. Följ stegen nedan och dess videor som förklarar tillvägagångsättet.

1. Logga in som anställd i Nmbrs. Klicka på "Tidsregistrering".

2. Klicka ner pilen och dra över de dagar du vill markera. I fallet nedan markeras datum 8-12 augusti.

3. Kontrollera att informationen är korrekt i rutan som visas. Under "Typ" kan du välja vilken avvikelse du vill rapportera. I fältet "Beskrivning" kan du lägga till ytterligare information. Klicka på "Spara" när allt ser rätt ut.

4. Efter du klickat på sparat i steg två är du tillbaka i schemat och kan då klicka på den gröna knappen "Skicka rapportering" i det övre vänstra hörnet.

5. Bifoga eventuella bilagor och tryck sedan på "Nästa".

6. Om du vill kan du lägga till en kommentar, klicka sedan på "Skicka" för att skicka en ansökan till din chef eller lönadministratör (beroende på vem som registrerar och godkänner frånvaro på ditt företag).

Manager - Tidsregistrering

Som manager är det din uppgift att godkänna dina anställdas inskickade tidsregistreringar. Som när anställda rapporterar avvikelser, till exempel ändringar i deras schema, godkännande av semester, övertid och frånvaro.

Du kan enkelt godkänna eventuella avvikelser för en anställd samtidigt.

 1. Öppna de avvikelseformulär som du har blivit tilldelad.
 2. Klicka på ett av avvikelserna, kontrollera avvikelsen och klicka på "Godkänn".
 3. Klart! Då är det bara att fortsätta med nästa anställd

Löneadministratör - Tidsregistrering

Som löneadministratör har du fulla rättigheter och har därför möljlighet att godkänna anställdas avvikelser men även registrera avvikelser för den anställda. Beroende på om du som löneadministratör är med i avvikelsekedjan kommer du ha sista godkännadet i processen.

 • Du kan enkelt godkänna eventuella avvikelser för en anställd samtidigt.
 • 1. Öppna de avvikelseformulär som du har blivit tilldelad.
 • 2. Klicka på ett av avvikelserna, kontrollera avvikelsen och klicka på "Godkänn".
 • Klart! Då är det bara att fortsätta med nästa anställd

Tidsregistreringskoder

De tidsregistreringskoder du använder när du registrerar timmar genererar ger utfall när du genomför en lönekörning.

Vad är en timkod?

 • Koder där timmar (eller motsvarande) kan fyllas i
 • I följ av anställdas timlön beräknas den faktiska lönen på lönespecifikationen

Vad är en löneart?

 • Du kan specifiera de lönearter du vill ha med i lönemodellen
 • Du kan specifiera de lönearter du vill ha med i lönemodellen
 • Beräknar värdena, till exempel bonus 1000 SEK


Nedan kan du se vilka olika tidsregistreringskoder ger utfall till

Tidsregistreringskoder   Beskrvining    Typ av input
1000 Arbetad tid Timmar
1004 Sjuk Dagar
1008 Tjänstledig Timmar
1009 Tjänstledig (dagar) Dagar
1010 Föräldrarledig Timmar
1011 Föräldrarledig (dagar) Dagar
1012 Vård av sjukt barn Timmar
1015 Semester Dagar

 

 

Comments

Knowledge base